یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 3 (3-1401) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 2 (2-1401 - شماره پیاپی : 41) - 6 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS جلد 11 - شماره 1 (11-1400 - شماره پیاپی : 40) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 4 (8-1400 - شماره پیاپی : 39) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 3 (4-1400 - شماره پیاپی : 38) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 2 (1-1400 - شماره پیاپی : 37) - 6 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS جلد 10 - شماره 1 (10-1399 - شماره پیاپی : 36) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 4 (7-1399 - شماره پیاپی : 35) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 3 (6-1399 - شماره پیاپی : 34) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 2 (3-1399 - شماره پیاپی : 33) - 7 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS جلد 9 - شماره 1 (11-1398 - شماره پیاپی : 32) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 4 (9-1398 - شماره پیاپی : 31) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 3 (4-1398 - شماره پیاپی : 30) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 2 (3-1398 - شماره پیاپی : 29) - 7 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS جلد 8 - شماره 1 (12-1397 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 4 (9-1397 - شماره پیاپی : 27) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 3 (6-1397 - شماره پیاپی : 26) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 2 (3-1397 - شماره پیاپی : 25) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS جلد 7 - شماره 1 (Spring 12-1396 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 4 (Winter 9-1396 - شماره پیاپی : 23) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 3 (7-1396 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 2 (4-1396 - شماره پیاپی : 21) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 6 - شماره 1 (1-1396 - شماره پیاپی : 19) - 6 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 4 (9-1395 - شماره پیاپی : 18) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 3 (7-1395 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 2 (Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 5-1395 - شماره پیاپی : 16) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 5 - شماره 1 (3-1395 - شماره پیاپی : 15) - 6 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 4 (9-1394 - شماره پیاپی : 14) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 3 (8-1394 - شماره پیاپی : 13) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 2 (6-1394 - شماره پیاپی : 12) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 4 - شماره 1 (6-1394 - شماره پیاپی : 11) - 6 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 4 (9-1393 - شماره پیاپی : 10) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 3 (8-1393 - شماره پیاپی : 9) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 2 (7-1393 - شماره پیاپی : 8) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 3 - شماره 1 (6-1393 - شماره پیاپی : 7) - 6 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 4 (9-1392 - شماره پیاپی : 6) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 3 (7-1392 - شماره پیاپی : 5) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 2 (5-1392 - شماره پیاپی : 4) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 2 - شماره 1 (2-1392 - شماره پیاپی : 3) - 6 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 2 (9-1391 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 1 - شماره 1 (7-1391 - شماره پیاپی : 1) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Dentomaxillofacial

Designed & Developed by : Yektaweb